Laatste Nieuws

 

Letop

Ringen van derden 8-1-2016

Er zijn diverse leveranciers/producenten die vogelringen aanbieden. Ook in aluminium uitvoering en in de voorgeschreven COM-kleuren. Wij wijzen er met klem op dat deze ringen geen enkele officiële status hebben en alleen bruikbaar zijn voor uw eigen administratie. Ze zijn niet dus niet toegestaan voor tentoonstellingen e.d. Bij gebruik t.b.v. vogels van beschermde (inheemse) soorten kunt u zelfs lelijk in de problemen komen. Deze ringen mogen namelijk alleen door erkende organisaties (waaronder de NBvV) geleverd worden!

  

Nieuwsbrief zomer 2015 Nieuwe transportkooitjes

Het bestuur van C.O.M. Nederland heeft besloten  om met ingang van de komende Wereldtentoonstelling,  die in januari 2016 in Porto wordt georganiseerd, alle ingezonden vogels tot en met de grootte van een Agapornis niet meer te vervoeren in transportkisten van hout of ander materiaal. Dit betreffen dan zowel de transportkisten en kooitjes die eigendom zijn van C.O.M. Nederland als van transportkisten en kooitjes die eigendom zijn van de inzender.
Alleen vogelsoorten die groter zijn dan een Agapornis worden in 2016 nog op de gebruikelijke wijze vervoerd.

Deze maatregel wordt genomen om zowel ARBO technische regels als in het kader van dierenwelzijn.

Als vervanger voor het van transport van kleine vogelsoorten is gekozen voor een kunststof transportkooitje met de afmetingen 14 cm hoog, 11 cm. breed en 20 cm diep. Dit kooitje is aan de achterzijde voorzien van twee kunststof bakjes waarin zaad en water kan worden aangebracht. Deze achterzijde sluit zodanig dat deze twee bakjes bereikbaar zijn zonder dat de vogel ontsnapt. In het transportkooitje is een zitstok aangebracht. De voorzijde is uitgevoerd in een kunststof front dat uit het transportkooitje kan worden geschoven om de vogel in het kooitje te plaatsen en is voorzien van ventilatieopeningen.

Het transportkooitje wordt oorspronkelijk geleverd door de Italiaanse firma 2GR, Via Verzelloni 14, 42015 Corregio (RE), Italië en heeft het typenummer A 244.
Uitgangspunt daarbij is dat de inzenders deze transportkooitjes zelf aanschaffen.
COM Nederland schaft deze niet aan en stelt deze transportkooitjes dus niet beschikbaar.
COM Nederland zorgt wel voor de benodigde transportrekken.

In het najaar zullen deze transportkooitjes leverbaar zijn o.a.via:
Wim van de Lustgraaf  Distelvink 19  3906 AM  VEENENDAAL
Fa. Heesakkers  Kampweg 110a  5469 EX  KELDONK 

Het bestuur van C.O.M. Nederland

 

Besluit Houders van Dieren in werking

1 juli 2014

Op 1 juli treedt het Besluit Houders van Dieren in werking. Dat brengt een aantal veranderingen met zich mee. Zo moet een verkoper van een dier voortaan verplicht schriftelijke informatie meegeven aan de nieuwe eigenaar. Deze informatie moet in elk geval ingaan op verzorging, huisvesting, gedrag en de kosten die met het houden van het dier gemoeid zijn. Hiermee wordt de nieuwe eigenaar geholpen om het dier goed te verzorgen. De Huisdierenbijsluiters van het LICG zijn daarvoor bij uitstek geschikt: ze bevatten alle wettelijk verplichte informatie en zijn gratis te gebruiken. Als u een nieuw dier gaat aanschaffen, let er dan op dat de verkoper u deze schriftelijke informatie meegeeft!

Leeftijd waarop dieren bij de moeder weg mogen

In het Besluit Houders van Dieren zijn ook regels vastgelegd voor de leeftijd waarop dieren van hun moeder gescheiden mogen worden. Voor hond en kat is dat net als vroeger vanaf 7 weken. Voor konijnen is de leeftijd opgetrokken naar 6 weken. Alleen wanneer jonge konijnen direct in een groep met soortgenoten worden gehuisvest of op het bedrijf blijven waar ze geboren zijn tot ze 6 weken oud zijn, mogen ze vanaf 4 weken bij de moeder worden weggehaald. Voor papegaaien en parkieten is de leeftijd waarop de jongen bij de moeder weg mogen per soort vastgelegd in een aparte bijlage. Enkele voorbeelden: voor de grijze roodstaartpapegaai is dat vanaf 103 dagen, de geelvoorhoofdamazone mag vanaf 89 dagen bij de moeder weg en de grasparkiet al vanaf 43 dagen.

Eisen van Vakbekwaamheid

Als u een dier gaat aanschaffen bij bijvoorbeeld een bedrijfsmatige fokker, asiel of dierenspeciaalzaak, moet er vanaf 1 juli 2015 in ieder geval een beheerder zijn die een bewijs van vakbekwaamheid heeft voor de diergroep waar het over gaat.  De diergroepen worden als volgt ingedeeld: Hond & Kat, Overige zoogdieren, Vogels, Vissen, Herpeten (Reptielen en Amfibieën). Wie een bewijs van vakbekwaamheid voor vogels heeft, mag dus niet zomaar met reptielen gaan werken.

Overige zaken

Verdere belangrijke zaken zijn het verbod om dieren te verkopen aan personen onder de leeftijd van 16 jaar en het verbod om dieren in de etalageruimte te zetten.

Het nieuwe besluit bevat bovendien de verplichting om dieren goed te socialiseren. Wie jonge dieren huisvest tijdens de gevoelige periode voor socialisatie, moet ervoor zorgen dat ze kennis kunnen maken met mensen en relevante andere diersoorten en aan houderijomstandigheden en dat ze soorteigen gedrag kunnen leren en uitvoeren. Ook dit is iets waar u als koper op kunt letten bij het vinden van een betrouwbaar verkoopadres.

Het nieuwe besluit kunt u in zijn geheel hier terugvinden. Wilt u meer informatie over waar u op moet letten bij het aanschaffen van een huisdier? Kijk dan ook eens bij onze Praktische documenten over Aanschaf: Het aanschaffen van een huisdier, De aanschaf van een hond, De aanschaf van een kat, De aanschaf van een konijn, De aanschaf van een knaagdier.

Vergeten te ringen?

 

Een vogel vergeten te ringen, die wel geringd moet worden b.v. Europese cultuurvogels.
In de praktijk komt het voor dat u vergeet een vogel te ringen, die wel geringd moet worden, of dat de vogel de ring verliest. U bent dan formeel in overtreding. Het probleem is evenwel op te lossen.
Ga naar de plaatselijke politie en laat een proces-verbaal opmaken; ze komen dan bij u kijken of alles er bonafide uitziet. Ook is bekend dat bij verlies van een ring een verklaring is ontvangen op basis van een eigen verklaring, die "naar waarheid" is ondertekend. In de eigen verklaring wordt dan wel de herkomst van het jong aangegeven door vermelding van de kweeknummers op de ring.
Dat proces-verbaal stuurt u met het formulier dat u hieronder kunt downloaden naar de dienst Regelingen van LNV. U ontvangt dan tegen betaling voor 5 jaar een ontheffing.
U kunt hier het formulier downloaden http://www.nbvv.nl/nieuws/download/aanvraag_bezitsontheffing_invulbaar.pdf.
Wijzen er op, dat op het formulier nog het oude adres staat van CITES; u moet uw correspondentie richten tot:
Dienst regelingen/CITES,
postbus 19530,
2500 CM Den Haag