Woordenboek

bastaarderen:Dit is hetzelfde als hybridiseren, dat betekent dat twee verschillende soorten vogels kunnen kruisen, dus de jongen uit dit koppel vogels hebben kenmerken van zowel de man van het ene soort als kenmerken van de pop van een ander soort.

broedkooi: Een kleinere kooi die speciaal bedoeld is om vogels te kweken. (zie huisvesting)

koppel: Een stel vogels waarvan het ene een man is en de andere de pop(vrouw) noemen we een koppel.