Vogels houden

Historie

Het houden van vogels doen mensen al heel lang. Bijna net zo lang als het houden van honden en katten. Daarvan weten we dat ze al eeuwenlang door de mensen als huisdier worden gehouden. Al in de tijd van de Germanen werden honden gehouden en getraind. Vogels worden ook al sinds de Romeinse tijd door mensen gehouden. Het is bekend dat rijke dames uit Rome veel papegaaien hielden voor gezelschap. Uit vloermozaieken kunnen we opmaken dat deze dieren ook al in kooitjes gehouden werden. Ook later in de geschiedenis zien we veelvuldig afbeeldingen van mensen die vogels als huisdieren hebben. Vogels waren wel erg duur en moeilijk te verzorgen, want er was nog niet veel bekend. Een hond en kat vraagt veel minder specifieke aandacht dat een vogel. Ook moet een vogel in een kooi of voliere gehouden en een hond of een kat niet. Daarom is er meer weerstand tegen een vogel in gevangenschap dan een hond, kat of konijn.

vogeltentoonstelling in Crystal Palace, 1865

Steeds kreeg men meer kennis over de behoeften van vogels en paste men de ruimte en het voer daarop aan. Het lukt ook steeds meer om vogels in gevangenschap te kweken. Van vogels als de kanarie weten we dat hij al sinds de 18e gekweekt wordt. Tegenwoordig lukt het om met de meest bijzondere soorten te kweken. Zo leren we ook wat deze vogels in het wild nodig hebben en hoe we soorten voor uitsterven kunnen behoeden. In verschillende dierentuinen worden nu vogels gekweekt en weer uitgezet in het wild om zo de populatie in stand te houden.

 

Vogelkunde

Wanneer je vogels houdt of wilt gaan houden is het belangrijk om iets meer te weten van de vogel dan dat je alleen weet dat ze zaad en water nodig hebben. Een vogel heeft nog meer nodig! We proberen in een aantal korte stukjes uit te leggen hoe het lichaam van een vogel in elkaar zit en werkt.

 

Veren

Volwassen vogels wisselen van tijd tot tijd hun verenpak: de oude veren vallen uit (Ruien) en nieuwe veren groeien ervoor in de plaats. Wanneer bij een vogel een veer wordt uitgetrokken, ontwikkeld er op diezelfde plaats gelijk een nieuwe veer. Het duurt natuurlijk even voor deze te zien is(meestal een paar weken). De meeste vogels ruien dus tweemaal per jaar. 1x voor en 1x na het broedseizoen. vogels in de ruitijd zien er dan een beetje warrig uit, maar dat komt na een aantal weken helemaal goed. (Het juiste voer geven is heel belangrijk!)

Ook zijn er sommige vogels die in het broedseizoen een ander verenkleed dragen dan buiten de broedtijd (wevers en wida´s).

Vliegen

Een vogel kan vliegen doordat zijn vleugels worden bewogen door sterke vliegspieren. Deze vliegspieren moeten altijd in conditie blijven. Ook voor de rest van het lichaam is het belangrijk dat de vogel zijn vleugels goed kan gebruiken. vogels die niet hoeven te vliegen vervetten snel en krijgen snel last van verschillende ziekten.

Als je vogels hebt of wilt gaan houden dan moet je goed opletten of je voor deze vogels genoeg ruimte hebt. De kooi moet natuurlijk ruim genoeg zijn, maar het is ook belangrijk waar je de zitstokken plaatst. Er moet altijd zoveel ruimte tussen de ene en de andere zitstok zijn dat de vogel zijn vleugels uit moet slaan om er naar toe te gaan.