19.jpg

Agenda

 

De activiteiten van onze vereniging voor 2016

 (uitgezonderd de tentoonstelling)

worden gehouden in

dorpshuis ´het Trefpunt´,

Oranjelaan 14  te Stad a/h Haringvliet.

 

 

 

 

 

 Vrijdag

 8 April

Lezing Jos Himbergen 

Voeding deskundige

 20.00 uur

     

Zaterdag 9 April 

Zaterdag 14mei       

Zaterdag 11 juni            

 

zaterdag 10 september

vrijdag 23 september 

zaterdag 8 oktober     

zaterdag 12 november

zaterdag 10 december

clubmiddag

clubmiddag

buitenbeurs o.v.b.

bij jannie

 

clubmiddag    

ledenvergadering

 

clubmiddag

clubmiddag

 

clubmiddag

 

13:30 - 16:30

13:30 - 16:30

13:30 - 16:30

 

 

13:30 - 16:30

20:00  uur

 

13:30 - 16:30

13:30 -16:30

 

13:30- 16:30

 

 

     

20 t/m 22 oktober

tentoonstelling EFVV  in Edudelta College