2.jpg

Van de Voorzitter (waarnemend) April 2016

Kort nadat de algemene ledenvergadering is gehouden in het "Trefpunt" op 11 maart j.l. zal ik proberen een kort verslag te geven van de zaken die op die avond zijn ge-daan. Het was een redelijk bezochte avond met enkele afzeggingen door leden die verhinderd waren, we zijn gewend om met ongeveer een derde deel van het leden bestand te vergaderen en dat was hier dus ook het geval. De gebruikelijk zaken zijn behandeld zoals het financiële deel, hier zijn wel enkele opmerkingen op te maken omdat we op de inkomsten moeten gaan letten, er is aan de vergadering gevraagd dat iedereen één adver-teerder aan gaat leveren om op deze manier de financiën op orde te houden.

 De bestuursverkiezing is ook zo’n heikel punt waar we altijd maar weer door-heen moeten geraken, ditmaal was de vacature van algemeen bestuurslid vlot ingevuld doordat Albert van Lenten zich kandidaat heeft gesteld, hartelijk wel-kom Albert en ik hoop op een prettige samenwerking binnen het bestuur. Ver-volgens de lege plaats die Martijn de Bakker achterlaat doordat hij om gezond-heidsredenen en te drukke werkzaamheden het bestuur moet verlaten. Dus gevraagd om een nieuwe secretaris waar niet op werd gereageerd. Het secreta-riaat is een dermate belangrijke post die het gehele jaar doorlopend aandacht vraagt met als hoogtepunt de tentoonstelling periode. Als alternatief is door de voorzitter voorgesteld om het voorzitterschap om te zetten naar secretaris zodat deze post ingevuld blijft en er een nieuwe voorzitter gevraagd moet worden. Hier ging de vergadering mee akkoord en zal er een nieuwe voorzitter gezocht moeten worden. Hierbij dus alvast een oproep voor deze vacature. Het is wel noodzaak dat deze plek ingevuld gaat worden want het kan niet de bedoeling zijn dat een vereniging met circa 95 leden er binnen het bestuur mensen zijn met een dubbele functie.

Verder kwam nog even ter sprake dat de T.T. locatie dit jaar nog in EDUTELTA zal zijn en voor het volgend jaar lopen er nog onderhandelingen waar dit gehou-den gaat worden, het zal zeker op een nieuwe locatie zijn, als er ontwikkelingen zijn dan houden we jullie uiteraard op de hoogte.

Er zal dit jaar geen jong vogeldag zijn omdat er te weinig animo voor is en de kosten niet in verhouding daarvoor staan. Wij als bestuur zijn altijd bereid om deze dag alsnog te organiseren maar laat dit dan weten. we moeten streven naar minimaal honderd vogels op deze dag.

 Dit was even in vogelvlucht de zaken van de ledenvergadering van 11 maart j.l. we hopen elkaar weer te ontmoeten op de maandelijkse clubmiddagen zoals afgedrukt staat in dit clubblad.

 

Graag tot ziens en iedereen een goede kweek toegewenst.

 

Met hartelijke groet, Rien Kattestaart. (secretaris)